Answer.AI
Question
Mathematics
Activity:
(Book: page 31)
Solve the following quadratic equations by factoring.
 1. x 2 + 7 x = 0 x^(2)+7x=0
 2. t 2 + 8 t + 16 = 0 t^(2)+8t+16=0
 3. x 2 10 x + 25 = 0 x^(2)-10 x+25=0
See Answers
Get the Answer.AI App
Solve problem with AI
Best Answer
Solution:
 1. x 2 + 7 x = 0 x^(2)+7x=0
  Para malutas ito gamit ang factoring, kailangan nating hanapin ang dalawang pangkat ng x x na magbibigay sa atin ng produkto ng 0 0, ibig sabihin x ( x + 7 ) = 0 x(x+7)=0.
  Kaya ang mga solusyon ay:
  x = 0 x=0 at x = 7 x=-7.
 2. t 2 + 8 t + 16 = 0 t^(2)+8t+16=0
  Para malutas ito gamit nd factoring, kailangan nating humanap ng dalawang bilang na kung ibubuo ay magbibigay sa atin ng 16 16 at kapag inaad sa pamamagitan ng 8 8 ay magbibigay din sa atin ng 0 0,
  ibig sabihin ( t + 4 ) ( t + 4 ) = ( t + 4 ) 2 = 0 (t+4)(t+4)=(t+4)^(2)=0.
  Kaya ang solusyon ay:
  t = 4 t=-4.
 3. x 2 10 x + 25 = 0 x^(2)-10 x+25=0
  Para malutas ito gamit ang factoring, kailangan nating humanap ng dalawang bilang na nagbibigay sa atin ng 25 25 at kung inaad sa pamamagitan ng 10 -10, ibig sabihin ( x 5 ) ( x 5 ) = ( x 5 ) 2 = 0 (x-5)(x-5)=(x-5)^(2)=0.
  Kaya ang solusyon ay:
  x = 5 x=5.
You might be interested in...
Explore more...
Get the Answer.AI App
Solve problem with AI